31/12/10

★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •• ˚ ˚ ˛ ˚ ˛  •。★ ★•。★ ★。★ ★
•。★°
•。★ ★ 。* 。
★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •• ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★ ★•。★ ★
•。★° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚

Καλή δύναμη για το 2011!!


• ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。